Foutloos schrijven

Taal is een vorm van gedrag, een uitingsvorm en communicatiemiddel.
Met taal, gesproken of geschreven, communiceer je naar je omgeving zoals dat gewenst is in die omgeving.
Want er bestaan normen en waarden voor de wijze waarop je iets tegen iemand zegt, of dat nu mondeling of schriftelijk is, afhankelijk van vele factoren zoals bijvoorbeeld omgeving, leeftijd, vakgebied, etc.

Foutloos schrijven